Odluka o odredjivanju licnosti i objekata ciju zastitu vrsi Uprava policije "Službeni list Crne Gore, broj 69/2006" od 14.11.2006.

Preuzimanje
    Stranica: / 2