Rješenje o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja "Službeni list Crne Gore, broj 43/2019" od 31.07.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1