Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini i načinu plaćanja naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova, obavljanje djelatnosti i pružanje usluga (“Sl.list CG”, broj 58/2011 od 6.12.2011. godine) "Službeni list Crne Gore, broj 27/2012" od 31.05.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 2