Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti - urbanističkih parcela UP 52, UP 74, UP 76, UP 2090/1664, UP 2090/913, UP 2090/1462 i UP 2090/1470 u zahvatu DUP-a “Konik - Stari Aerodrom” - izmjene i dopune u Podgorici "Službeni list Crne Gore, broj 39/2019" od 12.07.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1