Rješenje o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja "Službeni list Crne Gore, broj 33/2013" od 11.07.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 2