Pravilnik o uslovima za obavljanje otkupa, obrade duvana,utvrdjivanja kvaliteta i kvaniteta sirovog duvana u listu i promet obradjenog duvana "Službeni list Crne Gore, broj 28/2005" od 05.05.2005.

Preuzimanje
    Stranica: / 4