Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju vrijednosti koeficijenta za obračun fiksnog dijela zarade državnih i javnih funkcionera koji funkciju vrše u Vladi Crne Gore "Službeni list Crne Gore, broj 35/2012" od 06.07.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 1