Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za razmjenu nepokretnosti sa Ambasadom Narodne Republike Kine "Službeni list Crne Gore, broj 33/2013" od 11.07.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 2