Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o bližim kriterijumima za određivanje troškova izrade pojedinačne procjene uticaja na baštinu i troškova za rad stručnog tima "Službeni list Crne Gore, broj 7/2020" od 06.02.2020.

Preuzimanje
    Stranica: / 1