Odluka o statistickim podacima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore za potrebe sastavljanja platnog bilansa Republike Crne Gore "Službeni list Crne Gore, broj 76/2005" od 16.12.2005.

Preuzimanje
    Stranica: / 2