Odluka o davanju u dugoročni zakup zemljišta čiji je korisnik HTP "Ulcinjska rivijera" ad, Ulcinj "Službeni list Crne Gore, broj 65/2017" od 13.10.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 1