Odluka o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Kameno more” "Službeni list Crne Gore, broj 19/2013" od 19.04.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 2