Uredba o bližim kriterijumima, visini i načinu plaćanja posebne naknade za upravljanje otpadom "Službeni list Crne Gore, broj 39/2012" od 23.07.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 12