Uredbu o dopuni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Uprave policije Prijestonici Cetinje i opštinama Bar, Budva, Tivat, Kotor, Nikšić, Ulcinj i Herceg Novi "Službeni list Crne Gore, broj 32/2013" od 08.07.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 2