Odluka o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Bobik" - Čevo "Službeni list Crne Gore, broj 63/2015" od 06.11.2015.

Preuzimanje
    Stranica: / 2