Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu korišćenja i tehničkim zahtjevima uređaja za daljinski prenos podataka od poreske kase do servera Poreske uprave "Službeni list Crne Gore, broj 6/2013" od 31.01.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1