Zajednički sporazum o Tarifi naknada za korišćenje muzičkih djela sa repertoara PAM CG u ugostiteljskim objektima (sa ili bez smještajnih kapaciteta), kao i drugim objektima turističko-ugostiteljskog tipa "Službeni list Crne Gore, broj 45/2012" od 17.08.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 10