Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave "Službeni list Crne Gore, broj 16/2013" od 29.03.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 21