Odluka o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“, Opština Herceg Novi "Službeni list Crne Gore, broj 14/2016" od 26.02.2016.

Preuzimanje
    Stranica: / 1