Pravilnik o načinu i uslovima za procjenu podobnosti i odabir davaoca, obimu i vrsti laboratorijskih testiranja živog davaoca i načinu praćenja zdravstvenog stanja davaoca "Službeni list Crne Gore, broj 64/2015" od 12.11.2015.

Preuzimanje
    Stranica: / 5