Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Danilovgrad za ustupanje nepokretnosti, bez naknade "Službeni list Crne Gore, broj 50/2015" od 08.09.2015.

Preuzimanje
    Stranica: / 1