Odluka o dodjeli koncesije po BOT aranzmanu za koriscenje vode za flasiranje sa izvorista "Sanik"- Opstina Niksic "Službeni list Crne Gore, broj 39/2007" od 29.06.2007.

Preuzimanje
    Stranica: / 2