Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obliku i sadrzini poreske prijave za obracunavanje i placanje poreza na dohodak fizickih lica za 2004. godinu "Službeni list Crne Gore, broj 25/2005" od 22.04.2005.

Preuzimanje
    Stranica: / 9