Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za razmjenu nepokretnosti sa Ambasadom Narodne Republike Kine "Službeni list Crne Gore, broj 19/2013" od 19.04.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1