Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nacinu pripreme i podnosenja finansijskih izvjestaja nezavisnih regulator.tijela,pravnih lica,akcionar.drustava i drustava sa ogranicenom odgovorn.u kojima drzava ili opstine imaju vecinski udio u vlasnistvu "Službeni list Crne Gore, broj 35/2010" od 25.06.2010.

Dokument nije pronadjen.