Pravilnik o kriterijumima za ocjenu opravdanosti zahtjeva korisnika za pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži putem univerzalnog servisa "Službeni list Crne Gore, broj 56/2013" od 06.12.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 2