Rješenje o imenovanju predsjednika i potpredsjednice Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno-tehnološki park Crne Gore" "Službeni list Crne Gore, broj 58/2019" od 18.10.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1