Pravilnik o sadržaju Prijave za obračun poreza na promet nepokretnosti "Službeni list Crne Gore, broj 54/2013" od 22.11.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 3