Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica na Odluku o davanju saglasnosti za međusobno razgraničenje zemljišta između Glavnog grada Podgorica i "Kombinat aluminijuma Podgorica" ad u stečaju, "Kovačnica" doo u stečaju i "Prerada" doo u stečaju, na području KO Dajbabe, KO Cijevna i KO Botun "Službeni list Crne Gore, broj 22/2014" od 16.05.2014.

Preuzimanje
    Stranica: / 1