Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Danilovgrad za razmjenu nepokretnosti "Službeni list Crne Gore, broj 25/2014" od 12.06.2014.

Preuzimanje
    Stranica: / 1