Odluka o planu sredstava Egalizacionog fonda za 2005. godinu i njihovoj raspodjeli po opstinama "Službeni list Crne Gore, broj 25/2005" od 22.04.2005.

Preuzimanje
    Stranica: / 2