P R A V I L N I K O TEHNICKO - EKSPLOATACIONIM USLOVIMA POD KOJIMA SE MOGU KORISTITI RADIO - DIFUZNE STANICE ZA FREKVENCIJSKI MODULISANE EMISIJE "Službeni list Crne Gore, broj 22/2010" od 26.04.2010.

Preuzimanje
    Stranica: / 15