Odluka o načinu objave informacija o cijenama, načinu tarifiranja i opštim uslovima pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga "Službeni list Crne Gore, broj 21/2014" od 06.05.2014.

Preuzimanje
    Stranica: / 1