Odluka o izmjenama Odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Mojkovac radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje Sportsko - rekreativnog centra "Šuškovina" "Službeni list Crne Gore, broj 59/2019" od 23.10.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1