Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Bar za otuđenje nepokretnosti -urbanističke parcele UP 20, zona A, DUP-a "Ilino" u Baru "Službeni list Crne Gore, broj 60/2019" od 01.11.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1