Odluka o donošenju Državne studije lokacije “Sektor 34” "Službeni list Crne Gore, broj 8/2012" od 02.02.2012.

Dokument nije pronadjen.