Odluka o davanju u dugoročni zakup lokacije kasarne „Orjenski bataljon“ – Kumbor, Opština Herceg Novi "Službeni list Crne Gore, broj 41/2012" od 30.07.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 1