Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o organizovanju Javne ustanove za smještaj djece sa poremećajima u ponašanju "Službeni list Crne Gore, broj 23/2018" od 13.04.2018.

Preuzimanje
    Stranica: / 1