Rješenje o imenovanju Odbora direktora Dru­štva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar „Tehnopolis“ - Nikšić "Službeni list Crne Gore, broj 53/2015" od 18.09.2015.

Preuzimanje
    Stranica: / 1