Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Andrijevica i KO Slatina I u Opštini Andrijevica za izgradnju nove kasarne Vojske Crne Gore u Opštini Andrijevica "Službeni list Crne Gore, broj 43/2019" od 31.07.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1