Odluka o davanju saglasnosti za izmjenu ugovora o koncesiji za eksploataciju nemetalicne mineralne sirovine tehnicko-gradjevinskog kamena iz lezista „Rudine" (Naljezici) "Službeni list Crne Gore, broj 62/2010" od 29.10.2010.

Preuzimanje
    Stranica: / 2