Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova "Službeni list Crne Gore, broj 7/2020" od 06.02.2020.

Preuzimanje
    Stranica: / 1