Rješenje o postavljenju v.d. generalnog direktora Direktorata za vazdušni saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva "Službeni list Crne Gore, broj 34/2013" od 19.07.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1