Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za izmjene i dopune državne studije lokacije “Rt Đeran - Port Milena“, Opština Ulcinj "Službeni list Crne Gore, broj 33/2019" od 14.06.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1