Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Budva za otuđenje elektroenergetskog objekta "Službeni list Crne Gore, broj 27/2012" od 31.05.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 1