Odluka o prodaji imovine na dijelu lokaliteta Fabrike „Gornji Ibar" Rožaje, označen kao lokacija 1A, u vlasništvu države Crne Gore "Službeni list Crne Gore, broj 52/2015" od 11.09.2015.

Preuzimanje
    Stranica: / 1