Pravilnik o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga "Službeni list Crne Gore, broj 9/2012" od 10.02.2012.

Dokument nije pronadjen.