Uredba o kriterijumima i postupku za utvrdjivanje broja radnih dozvola za strance "Službeni list Crne Gore, broj 69/2008" od 17.11.2008.

Preuzimanje
    Stranica: / 1