Odluka o visini i načinu obračuna i plaćanja naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova "Službeni list Crne Gore, broj 52/2019" od 10.09.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 10