Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti "Službeni list Crne Gore, broj 43/2019" od 31.07.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 3